Ústredňa D201PQ/UPS

Ústredňa D201PQ/UPS

 • D201PQ/UPS - zálohovaná nástenná ústredňa presného času (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, v kanceláriách, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, výrobných prevádzkach a pod. Je plne zálohovaná a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

ROZHRANIE C485
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP TEPLOMERA
PODRUŽNÁ LINKA
RELÉ
MODUL LAN
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 10060000
Potrebujete poradiť? Sme online. Napíšte nám správu na facebooku
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Ústredne typovej rady D201 sa vyrábajú v prevedení:
 • štandardné - STD, s prehrávačom - MP3, zálohované - UPS, pre veľké systémy jednotného času - MAX
 • v prevedení do racku - RQ, a v prevedení na stenu - PQ
 • všetky ústredne sú vybavené vstupom pre prijímač GPS a rozhraním C232 pre pripojenie k PC
 • ústredne vybavené rozhraním 485 umožňujú synchronizáciu z NTP pomocou prevodníka D213

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110PQ).  


VLASTNOSTI - D201PQ/UPS
 • Nástenná ústredňa s jednou podružnou linkou vhodná pre menšie systémy jednotného času.
 • Aktívne zálohovanie, t.j. počas výpadku riadené podružné analógové hodiny idú. Po vyčerpaní energie z batérie sa ústredňa automaticky vypne. Vnútorný čas ústredne je ale v činnosti a hneď po obnovení napájania sa podružné hodiny v zrýchlenom režime posunú na správny čas.
 • Kovová skrinka v prevedení pre montáž na stenu. Rozmery: 323 x 386 x 70mm.
 • Autonómny chod zabezpečený aj bez vonkajšej synchronizácie. Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí posun času aj počas výpadku napájania (min. 5 dni)
 • Vstup pre prijímač GPS. Predpokladá sa využitie GPS prijímača, ktorý zabezpečí trvalé vysokú presnosť. Vhodný prijímač je D910SQ s magnetickým uchytením alebo D610PQ v tvare hríbu vrátane držiaka.
 • Rozhranie C232 pre pripojenie k počítaču. Použiť možno aj USB virtuálne com prevodníky. 
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485. Toto rozhranie je obojsmerné, t.j. umožňuje ústredni distribuovať čas získaný napr. z GPS do podružných hodín alebo do podriadených ústrední , alebo naopak prevziať presný čas od nadradenej ústredne.
 • Ústredňu je možné rozšíriť o bezdrôtový DHF systém prevodníkom D216.
 • Nástupca D101

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D201PQ/UPS
 • Jedna podružná polarizovaná linka 24VDC, voliteľné minútová alebo sekundová
 • Nástenné prevedenie
 • Sieťový zdroj dimenzovaný pre jednu podružnú linku (35W) 
 • Aktívne zálohovanie 24V/2,2Ah

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D201PQ/UPS

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

ROZHRANIE C485:

 • NIE – Rozhranie nie je použité, príslušný konektor nie je osadený
 • ÁNO – Rozhranie 485 je použité. Umožňuje synchronizáciu pripojených zariadení (digitálnych hodín, ústrední presného času) podľa času ústredne alebo naopak umožní prevziať čas od nadradeného zariadenia do ústredne.
PODRUŽNÁ LINKA
 • 1X – Minimálne jedna linka je použitá vždy (štadardná výbava).
 • 2X – Počet liniek je zvýšený na dve. Súčasne musí byť použitý aj silnejší zdroj (60W).
 • 3X – Počet liniek je zvýšený na tri. Súčasne musí byť použitý aj silnejší zdroj (60W). 

POZNÁMKA: Každá podružná polarizovaná linka je na napätie 24VDC a má elektronickú prúdovú poistku nastavenú na 0,5A. Voľba režimu sekundová/minutová sa určuje pomocou jumpra na doske linky. 

 RELÉ
 • ŽIADNE – žiadne rele nie je použité
 • RELÉ1 - je použité. Jeden kontakt relé spína na svorky napätie 24VDC napr. pre motorové 24VDC zvončeky. Druhý spínací kontakt RELÉ1 je vyvedený samostatne (označenie RELÉ1 NC).
 VSTUP PODRUŽNEJ LINKY
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup podružnej linky je použitý. Umožňuje synchronizovať ústredňu z ľubovoľnej linky od nadradenej ústredne SONTEK. Tak je umožnené kaskádovité riadenie ústrední bez toho, aby bolo potrebné vybudovať vedenie ku nadradenej ústredni. Stačí sa jednoducho pripojiť na najbližší okruh s podružnou linkou. Podružná linka môže používať minútový režim s protokolom ML01  -aleho ešte výhodnejší je sekundový režim s protokolom SL02 (čas aj dátum sa prenesie každú minútu).

VSTUP TEPLOMERA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup teplomera umožní ústredni pripojenie snímača teploty (napr. D111SQ). Nameranú teplotu je potom možné distribuovať pomocou C485 alebo aj sekundovej polarizovanej linky do podružných digitálnych hodín.

MODUL LAN
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje diaľkový dohľad cez sieť LAN. V súčinnosti s programom MonTIME umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony.

TECHNICKÉ PARAMETRE: