Ústredňa D201RQ/MAX/RACK

Ústredňa D201RQ/MAX/RACK

Ústredňa presného času D201RQ/MAX (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v rozsiahlych systémoch jednotného času na staniciach, vo výrobných podnikoch, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, úradoch a pod. Je plne zálohovaná, a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

ROZHRANIE C485
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
MODUL LAN
PREVEDENIE
VSTUP TEPLOMERA
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 10040000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
POPIS A ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Ústredne typovej rady D201 sa vyrábajú v prevedení:
 • štandardné - STD, s prehrávačom - MP3, zálohované - UPS, pre veľké systémy jednotného času - MAX
 • v prevedení do racku - RQ, a v prevedení na stenu - PQ
 • všetky ústredne sú vybavené vstupom pre prijímač GPS a rozhraním C232 pre pripojenie k PC

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110PQ).  


VLASTNOSTI - D201RQ/MAX
 • Ústredňa presného času so štyrmi podružnými linkami vhodná pre rozsiahle systémy jednotného času. Každá podružná polarizovaná linka je na napätie 24VDC a má elektronickú prúdovú poistku nastavenú na 0,5A. Voľba režimu sekundová/minutová sa určuje pomocou jumpra na doske linky. 
 • Aktívne zálohovanie akumulátorom 2x12V/2.2Ah, t.j. počas výpadku je zabezpečená plná prevádzka vrátane ručičkových podružných hodín.
 • Kovová skrinka kompatibilná so systémom 19 racku. Pomocou  konfigurátora je možné zvoliť skriňu so skráteným panelom a bez madiel, ktorá je vhodná aj na použitie mimo racku.  Rozmery: 484 x 240 x 95mm alebo stolná varianta 432 x 200 x 95mm.
 • Autonómny chod zabezpečený aj bez vonkajšej synchronizácie. Obvod RTC (Real Time Clock) je zálohovaný samostatne, t.j. aj po vyčerpaní aktívneho zálohovania (min. 5 dni)
 • Vstup pre prijímač GPS. Predpokladá sa využitie GPS prijímača, ktorý zabezpečí trvalé vysokú presnosť. Vhodný prijímač je D610SQ.
 • Rozhranie C232 pre pripojenie k počítaču. Použiť možno aj  diaľkový dohľad cez sieť LAN. Programom MonTIME (pre Windows) umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony. 
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485. Toto rozhranie je obojsmerné, t.j. umožňuje ústredni distribuovať čas získaný napr. z GPS do podružných hodín alebo do podriadených ústrední , alebo naopak prevziať presný čas od nadradenej ústredne.
 • Ústredňu je možné rozšíriť o bezdrôtový DHF systém prevodníkom D216.
 • Nástupca D101

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D201RQ/MAX
 • Štyri podružné polarizované linky 24VDC, každá voliteľne minútová alebo sekundová
 • Aktívne zálohovanie akumulátorom 2x12V/2,2Ah
 • Prevedenie do racku
 • Sieťový zdroj dimenzovaný pre štyri podružné linky (60W)

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D201RQ/MAX

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

ROZHRANIE C485:

 • NIE – Rozhranie nie je použité.
 • ÁNO – Rozhranie 485 je použité. Umožňuje synchronizáciu pripojených zariadení (digitálnych hodín, ústrední presného času) podľa času ústredne alebo naopak umožní prevziať čas od nadradeného zariadenia do ústredne.
PREVEDENIE:
 • DO RACKU - Skriňa ústredne má predný panel predĺžený pre uchytenie v 19 racku. Pre uľahčenie manipulácie sú na prednom panele upevnené madlá.
 • STOLNÉ - Skriňa ústredne má predný panel skrátený na šírku 19 racku. Madlá nie sú použité. Prevedenie je vhodné na umiestnenie na stole resp. na policu, prípadne aj na policu vrámci racku.

 PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • VSTUP PODRUŽNEJ LINKY – Vstup podružnej linky je použitý. Umožňuje synchronizovať ústredňu z ľubovoľnej linky od nadradenej ústredne SONTEK. Tak je umožnené kaskádovité riadenie ústrední bez toho, aby bolo potrebné vybudovať vedenie ku nadradenej ústredni. Stačí sa jednoducho pripojiť na najbližší okruh s podružnou linkou. Podružná linka môže používať minútový režim s protokolom ML01 aleho ešte výhodnejší je sekundový režim s protokolom SL02 (čas aj dátum sa prenesie každú minútu).
 • NTP – Ústredňa má vo výbave vstup Ethernet s možnosťou získať presný čas z dvoch zvolených NTP serverov.
VSTUP TEPLOMERA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup teplomera umožní ústredni pripojenie snímača teploty (napr. D111SQ). Nameranú teplotu je potom možné distribuovať pomocou C485 alebo aj sekundovej polarizovanej linky do podružných digitálnych hodín.

MODUL 8XRELE
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje spínať až osem relé podľa naprogramovaných časov. Rele maju vyvedené spínacie kontakty na samostatný konektor Cannor 25-pin. Spínanie je možné použiť len pre napätie 24V.

MODUL LAN
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje diaľkový dohľad cez sieť LAN. V súčinnosti s programom MonTIME umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony.

SPRÁVNE PRIPOJENIE VODIČOV DO KONEKTOROV NA ZADNOM PANELI (ilustračné foto):

TECHNICKÉ PARAMETRE: