Hodiny D202P/057/4/R

Hodiny D202P/057/4/R

Jednostranné interiérové digitálne hodiny so zobrazením vo formáte HH:MM s výškou číslic 57mm. V prevedení "P" (202P) (nahrádzajú aj jednoduchší model "H") sú univerzálne hodiny určené na autonómnu prevádzku, aj ako podružné hodiny do systémov jednotného času. Majú aj rozsiahle možnosti merania teploty a vlhkosti.
FARBA
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP SENZOR 2
NAPÁJANIE
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 11020000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Hodiny typovej rady D202 (nástupca D502) sa vyrábajú:
 • jedno a dvojstranné.
 • so štvormiestnym (HH:MM) a šesťmiestnym (HH:MM:SS) displejom.
 • s výškou číslic 57 a 100mm.
 • voliteľná farba displejov.
 • má všetky základné funkcie modelu D202H aj P -  synchronizácia z podružnej linky, synchronizácia z GPS, meranie dvoch teplôt kontaktným teplomerom, stopky aj reverzný chod času.
 • voliteľné funkcie - synchronizácia cez DHF, 485 aj NTP, meranie teploty infrateplomerom, meranie vlhkosti, piezosiréna s možnosťou nastavenia frekvencie zvuku, dĺžky pípania, naprogramovanie času spustenia, alebo ako časové znamenie (len na objednávku)

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110SQ/RJ).  

DÔLEŽITÉ:

 • Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí ak ovládačom k viacerým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie.  Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.
 • Hodiny sú vhodné výhradne do interiéru.

VLASTNOSTI - D202P/057/4:

 • Jednostranné digitálne interiérové hodiny vo formáte HH:MM s výškou číslic 57mm
 • Kovová skrinka doplnená transparentným plexi a farebnými bočnicami. Rozmery: 285 x 100 x 65mm
 • Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí autonómnu prevádzku a posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
 • Autonómny chod bez vonkajšej synchronizácie, resp. synchronizovaný hranou impulzu podružnej linky 24V z ústredne. Ak je použitá ústredňa presného času SONTEK, tak sa nastaví čas aj dátum automaticky
 • Synchronizácia času (zabezpečuje vždy presný čas bez nutnosti nastavenia) z podružnej linky 24V (po dvojvodičovom vedení) z ústredne presného času D201, D204,  prijímačom GPS na synchronizáciu času z družicového systému GPS (objednáva sa samostatne, typ D910/RJ, D610/RJ)
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z DHF prijímača (bezdôtovo), z linky 485 (dvojvodičové vedenie) alebo synchronizáciu cez LAN z NTP servera (vlastný alebo aj verejný z internetu)
 • Možnosť distribúcie času a teploty od jedných hodín MASTER k druhým SLAVE
 • Diaľkové ovládanie na báze infra je nutné, ale nemusí byť ku každým hodinám (ovládač  D200 treba objednať samostatne) 
 • Štandardne je napájanie riešené interným sieťovým zdrojom (konektor Euro), vybrať možno aj externé napájanie adaptérom alebo PoE (iba pre verziu s NTP prídavnou synchronizáciou)
 • Možnosť automatického striedania zobrazenia dvoch alebo troch údajov (čas/dátum, čas/teplota, čas/dátum/teplota, čas/teplota1/teplota2, čas/teplota/vlhkosť) s nastaviteľnou dĺžkou zobrazenia 1-9 sekúnd
 • Vstup SENZOR 1 je pre kontaktný teplomer T1 (napr. teplota vzduchu) a voliteľný SENZOR 2 môže byť použitý na kontaktné meranie T2 alebo na meranie teploty infrateplomerom na vzdialenosť max. 10m (teplota vody) alebo na meranie vlhkosti
 • Stopky vpred, vzad vo formátoch M:SS alebo H:MM ovládané diaľkovým ovládačom, možnosť zobraziť medzičas.
 • Reverzný chod (režim "Silvester") - zobrazuje sa čas do polnoci s automatickým zrušením režimu po dosiahnutí polnoci 
 • Funkcia Alarmu - možnosť naprogramovať 49 časov pre optickú signalizáciu. V nastavenom čase sa na displeji zobrazí "PIP".
 • Možnosť nastavenia jasu v 9-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
 • Funkcia stopky.
 • Veľkosťou a prevedením sú určené do pre zasadačky, recepcie, kancelárie, ordinácie, štúdiá, čakárne ..

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D202P/057/4:
 • Jednostranný LED displej 4x57mm - červený
 • Vstup podružnej linky
 • Vstup GPS
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Vstup pre kontaktný teplomer T2 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Napájanie zo siete 230V/50Hz cez konektor euro

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN  - D202P/057/4:

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

FARBA:

 • ČERVENÁ – Červená farba LED. Základné prevedenie pre displej.
 • ZELENÁ – LED displeja sú zelenej farby.
 • ŽLTÁ – LED displeja sú žltej farby.
 • MODRÁ – LED displeja sú modrej farby.
SENZOR 2:

Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2.
 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T2 – Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty.  Snímač (D111SQ/RJ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
 • VSTUP INFRATEPLOMER – Hodiny majú zabudovaný vstup pre meranie teploty na báze snímača infra vyžarovania. Ide o bezkontaktné meranie snímačom v uhle 18°.  Snímač D511 (objednať samostatne) umožňuje nastavenie požadovaným smerom (teplota vody v bazéne, nie je potrebné mať snímač priamo v bazéne).
 • VSTUP PRE VLHKOMER Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411PQ) je potrebné objednať samostatne.    


PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:
 • ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnou synchronizáciou.
 • DHF - Vstup pre bezdrôtový DHF prijímač/vysielač D215. Ak je použitá na hodinách hlavná synchronizácia (podružná linka, alebo prijímač GPS, platí tiež aj pre NTP synchronizáciu), tak sa hodiny prepnú na vysielanie časového protokolu (MASTER).  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak sú hodiny pripravené na príjem (SLAVE). Viacero hodín v režime "SLAVE" má potom čas synchronizovaný z „MASTER“ hodín. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote (k hodinám v režime "MASTER" musí byť pripojený teplomer).
 • 485 – Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Komunikácia prebieha rovnakým spôsobom, ako je opísané pri DHF synchronizácií.
 • NTP+DHF OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch NTP serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Možnosť distribúcie - čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do výstupu pre externý DHF vysielač (režim MASTER), pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.
 • NTP+485 OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do linky 485 (režim MASTER), pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.  

 NAPÁJANIE:

 • 230V/50Hz – interný sieťový zdroj, prívod siete do hodín cez Euro konektor
 • 12VDC – Niekedy môže byť výhodné napájať hodiny bezpečným napätím 12VDC. Do hodín sa napätie privádza cez DC konektor
 • PoE - Napájanie cez LAN z ethernetu, len ak je použitá prídavná synchronizácia NTP

TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie štandardne: sieť 230V/50Hz cez konektor EURO
 • Napájanie voliteľné: adaptérom 12VDC cez dc konektor 5,5/2,1 mm, cez PoE konektorom RJ LAN
 • Príkon: 15W
 • Vstupy: podružná linka PL24V, GPS prijímač D910 (konektor1  RJ12 6P6C), infrateplomer, vlhkomer, teplomer 2, COM485 (konektor2 RJ12 6P6C), teplomer 1, DHF prijímač/vysielač (konektor3 RJ12 6P6C)
 • Optimálna čitateľnosť: 20m
 • Krytie: IP40
 • Pozorovací uhol: 120°
 • Rozmery: šírka 285mm, výška: 100mm, hrúbka 65mm
 • Hmotnosť: 1 kg
 • Prevádzková teplota: 0 až +40 °C
 • Montáž: na stenu (rozteč upevňovacích otvorov 159 mm), na konzolu

MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO:
 • Konzola pre montáž bočnú stropnú, prod.č.: 19090000
 • Konzola pre montáž bočnú  prod.č.: 19100000