Ústredňa D201RQ/STD/RACK

Ústredňa D201RQ/STD/RACK

Ústredňa presného času D201RQ/STD (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných analogových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času. Počas výpadku napájania analógové hodiny stoja, po obnovení napájania dokrokujú na správny čas.

ROZHRANIE C485
PODRUŽNÁ LINKA
RELÉ
MODUL 8xRELÉ
PREVEDENIE
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP TEPLOMERA
MODUL LAN
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 10020000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY D201:

Ústredne typovej rady D201 sa vyrábajú v prevedení:
 • štandardné - STD, s prehrávačom - MP3, zálohované - UPS, pre veľké systémy jednotného času - MAX
 • v prevedení do racku - RQ, a v prevedení na stenu - PQ
 • všetky ústredne sú vybavené vstupom pre prijímač GPS a rozhraním C232 pre pripojenie k PC

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110PQ).  


D201RQ/STD - CHARAKTERISTIKA

Ústredňa presného času D201RQ/STD (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných analógových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, vo výrobných podnikoch, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, úradoch a pod. Počas výpadku napájania analógové hodiny stoja, po obnovení napájania dokrokujú na správny čas.

D201RQ/STD - VLASTNOSTI
 • Ústredňa s jednou podružnou linkou vhodná pre malé systémy jednotného času.
 • Pasívne zálohovanie, t.j. počas výpadku riadené podružné analógové hodiny stoja. Vnútorný čas ústredne je ale v činnosti a hneď po obnovení napájania sa podružné hodiny v zrýchlenom režime posunú na správny čas
 • Kovová skrinka kompatibilná so systémom 19 racku. Pomocou  konfigurátora je možné zvoliť skriňu so skráteným panelom a bez madiel, ktorá je vhodná aj na použitie mimo racku.  Rozmery: 484 x 240 x 95mm alebo stolná varianta 432 x 200 x 95mm.
 • Autonómny chod zabezpečený aj bez vonkajšej synchronizácie. Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí posun času aj počas výpadku napájania (min. 5 dni)Vstup pre prijímač GPS. Predpokladá sa využitie GPS prijímača, ktorý zabezpečí trvale vysokú presnosť. Vhodný prijímač je D910SQ.
 • Všetky ústredne, ako aj digitálne hodiny SONTEK majú voliteľný vstup Ethernet s možnosťou získať presný čas z dvoch zvolených NTP serverov
 • Rozhranie COM232 alebo LAN (na objednávku) pre pripojenie k počítaču. Použiť možno aj USB virtuálne COM prevodníky. Použiť možno aj  diaľkový dohľad cez sieť LAN. Programom MonTIME (pre Windows) umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony. 
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485. Toto rozhranie je obojsmerné, t.j. umožňuje ústredni distribuovať čas získaný napr. z GPS do podružných hodín alebo do podriadených ústrední , alebo naopak prevziať presný čas od nadradenej ústredne.
 • Ústredňu je možné rozšíriť o bezdrôtový DHF systém prevodníkom D216.
 • Nástupca D101

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D201RQ/STD
 • Jedna podružná polarizovaná linka 24VDC, voliteľné minútová alebo sekundová
 • Programovateľné relé podľa času. Vyvedený beznapäťový kontakt.
 • prevedenie do racku
 • Sieťový zdroj dimenzovaný pre jednu podružnú linku (25W)

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D201RQ/STD

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

ROZHRANIE C485:

 • NIE – Rozhranie nie je použité.
 • ÁNO – Rozhranie 485 je použité. Umožňuje synchronizáciu pripojených zariadení (digitálnych hodín, ústrední presného času) podľa času ústredne alebo naopak umožní prevziať čas od nadradeného zariadenia do ústredne.
PREVEDENIE:
 • DO RACKU - Skriňa ústredne má predný panel predĺžený pre uchytenie v 19 racku. Pre uľahčenie manipulácie sú na prednom panele upevnené madlá.
 • STOLNÉ - Skriňa ústredne má predný panel skrátený na šírku 19 racku. Madlá nie sú použité. Prevedenie je vhodné na umiestnenie na stole resp. na policu, prípadne aj na policu vrámci racku. 

 PODRUŽNÁ LINKA

 • 1X – Minimálne jedna linka je použitá vždy (štadardná výbava).
 • 2X – Počet liniek je zvýšený na dve.
 • 3X – Počet liniek je zvýšený na tri. 

POZNÁMKA: Každá podružná polarizovaná linka je na napätie 24VDC a má elektronickú prúdovú poistku nastavenú na 0,5A. Voľba režimu sekundová/minutová sa určuje pomocou jumpra na doske linky. 

 RELÉ
 • RELÉ1 – Minimálne RELÉ1 je použité vždy (štadardná výbava). Jeden kontakt relé spína na svorky napätie 24VDC napr. pre motorové 24VDC zvončeky. Druhý spínací kontakt RELÉ1 je vyvedený samostatne (označenie RELÉ1 NC).
 • RELÉ2 (ZÁSUVKA 230V/50Hz) – Relé 2 spína sieťové napätie do zásuvky na zadnom panely. Je istené poistkou.
 • RELÉ1 + RELÉ2 – Použité sú obidve relé

 PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • VSTUP PODRUŽNEJ LINKY – Vstup podružnej linky je použitý. Umožňuje synchronizovať ústredňu z ľubovoľnej linky od nadradenej ústredne SONTEK. Tak je umožnené kaskádovité riadenie ústrední bez toho, aby bolo potrebné vybudovať vedenie ku nadradenej ústredni. Stačí sa jednoducho pripojiť na najbližší okruh s podružnou linkou. Podružná linka môže používať minútový režim s protokolom ML01 aleho ešte výhodnejší je sekundový režim s protokolom SL02 (čas aj dátum sa prenesie každú minútu).
 • NTP – Ústredňa má vo výbave vstup Ethernet s možnosťou získať presný čas z dvoch zvolených NTP serverov.

VSTUP TEPLOMERA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup teplomera umožní ústredni pripojenie snímača teploty (napr. D111SQ). Nameranú teplotu je potom možné distribuovať pomocou C485 alebo aj sekundovej polarizovanej linky do podružných digitálnych hodín.

MODUL 8XRELE
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje spínať až osem relé podľa naprogramovaných časov. Rele maju vyvedené spínacie kontakty na samostatný konektor Cannor 25-pin. Spínanie je možné použiť len pre napätie 24V.

MODUL LAN
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje diaľkový dohľad cez sieť LAN. V súčinnosti s programom MonTIME (pre Windows)umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony.


SPRÁVNE PRIPOJENIE VODIČOV DO KONEKTOROV NA ZADNOM PANELI (ilustračné foto):

TECHNICKÉ PARAMETRE: