Hodiny D203P/058/45

Hodiny D203P/058/45

NOVINKA! Jednostranné interiérové kalendárové textové hodiny s výškou znakov 58mm. Ich prednosťou je zobrazenie času, dátumu, teploty, dňa v týždni, týždňa roka, dňa roka a mena v kalendári animačnou formou dynamického textu. Texty je možné nahrávať aj užívateľsky ak sú v potrebnej výbave. Optimálna čitateľnosť do 20 m.

VSTUP SENZOR 2
NAPÁJANIE
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
NAHRÁVANIE TEXTOV
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 13070000
Potrebujete poradiť? Sme online. Napíšte nám správu na facebooku

ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Hodiny typovej rady D203 sa vyrábajú:
 • jedno a dvojstranné
 • s výškou číslic 58mm, a maticou 30x8 alebo 45x8 bodov
 • s výškou číslic 116mm, a maticou 60x16 bodov

DÔLEŽITÉ:

 • Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí ak ovládačom k viacerým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie.  Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.
 • Hodiny sú vhodné výhradne do interiéru.

VLASTNOSTI - D203P/058/45:

 • Jednostranné interiérové kalendárové hodiny v textovom formáte 45x8 bodov s výškou znakov 58mm. 
 • Kovová skrinka doplnená transparentným plexi a farebnými bočnicami. Rozmery: 405 x 100 x 65mm
 • Autonómny chod bez vonkajšej synchronizácie, resp. synchronizovaný hranou impulzu podružnej linky. Ak je použitá ústredňa presného času SONTEK, tak sa nastaví čas aj dátum automaticky
 • Možnosť pripojiť prijímač GPS na synchronizáciu času z družicového systému GPS
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485 alebo vstup pre externý DHF prijímač (bezdrôtový prenos) alebo synchronizáciu cez LAN z NTP servera (vlastný alebo aj verejný z internetu)
 • Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí autonómnu prevádzku a posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
 • Diaľkové ovládanie na báze infra je nutné, ale nemusí byť ku každým hodinám (ovládač  D200 treba objednať samostatne) 
 • Štandardne je napájanie riešené interným sieťovým zdrojom (konektor Euro), vybrať možno aj externé napájanie adaptérom alebo PoE (iba pre verziu s NTP prídavnou synchronizáciou)
 • Možnosť automatického striedania zobrazenia dvoch alebo troch údajov (čas/dátum, čas/teplota, čas/dátum/teplota) s nastaviteľnou dĺžkou zobrazenia 1-9 sekúnd alebo zobrazenie formou textu (6 vopred naprogramovaných textov alebo užívateľsky zadaný)
 • Vstup SENZOR 1 je štandardne funkčný pre kontaktný teplomer T1 a voliteľný SENZOR 2 môže byť použitý na kontaktné meranie T2 alebo na meranie teploty pomocou infra vyžarovania alebo na meranie vlhkosti
 • Stopky vpred, vzad vo formátoch M:SS alebo H:MM ovládané diaľkovým ovládačom, možnosť zobraziť medzičas.
 • Reverzný chod (režim "Silvester") - zobrazuje sa čas do polnoci s automatickým zrušením režimu po dosiahnutí polnoci 
 • Funkcia Alarmu - možnosť naprogramovať 49 časov pre optickú signalizáciu. V nastavenom čase sa na displeji zobrazí "PIP".
 • Možnosť nastavenia jasu v 9-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
 • Veľkosťou a prevedením sú určené pre zasadačky, recepcie, kancelárie, ordinácie, štúdiá, čakárne ..

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D203P/058/45:
 • Jednostranný maticový LED displej 45x8 bodov - červený
 • Vstup podružnej linky
 • Vstup GPS
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Vstup pre kontaktný teplomer T2 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Napájanie zo siete 230V/50Hz cez konektor euro


MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D203/058/45:

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti

FARBA:

 • ČERVENÁ – Červená farba LED. Základné prevedenie pre displej.

POZNÁMKA: Zatiaľ sú dostupné len červené.


SENZOR 2:

Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2
 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T2 – Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty.  Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
 • VSTUP INFRATEPLOMER – Hodiny majú zabudované meranie teploty na báze snímača infra vyžarovania. Ide o bezkontaktné meranie snímačom v uhle 18°.  Snímač je na orientačné meranie teploty vody v bazéne.
 • VSTUP PRE VLHKOMER Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411PQ) je potrebné objednať samostatne.    

PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:

Hodiny je možné synchronizovať aj pomocou sériového prenosu. Prenos je možné realizovať pomocou viacerých prenosových kanálov. Túto skupinu možností synchronizácie sme nazvali "PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA".

 • ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnou synchronizáciou.
 • DHF - Vstup pre bezdrôtový DHF prijímač/vysielač D215. Ak je použitá hlavná synchronizácia, tak sa smer nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu. Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak sú hodiny vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime "MASTER" je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime "SLAVE". Tie majú potom čas synchronizovaný podľa "MASTRA". Protokol umožňuje prenášať údaj o teplote.
 • 485 – Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Ak je použitá hlavná synchronizácia napr. GPS, tak sa 485 nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu. Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak je 485 vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj oteplote.
 • NTP1)+DHF OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet. Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do výstupu pre externý DHF vysielač D215, pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.
 • NTP1)+485 OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet. Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do linky 485 v režime výstupu pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.

 NAPÁJANIE:

 • 230V/50Hz – interný sieťový zdroj, prívod siete do hodín cez Euro konektor
 • 5VDC – Niekedy môže byť výhodné napájať hodiny bezpečným napätím 5VDC. Do hodín sa napätie privádza cez DC konektor
 • PoE - Napájanie cez LAN z ethernetu, len ak je použitá prídavná synchronizácia NTP  

NAHRÁVANIE TEXTOV:

Hodiny majú možnosť zobraziť text formou animácie. Štandardne je možné zvoliť jeden zo 6-tich textov naprogramovaných vo výrobe. Ide o štandardné uvítacie texty v rôznych obmenách ako napr.: "Dobrý deň, vitajte v našej obci. Dnes je PIATOK, 2.3.2018, 61 deň roka, 9.týždeň, meniny má ANEŽKA. " Táto voľba dáva užívateľovi možnosť zadať okrem predvolených aj vlastný text

 • ŽIADNE – Hodiny neumožňujú nahratie textov užívateľom. Diaľkovým ovládaním D200 je možné zvoliť jeden z šiestich prednastavených textov.
 • CEZ COM232 – Text je možné programovať z počítača pomocou COM portu (možno použiť aj prevodník USB-Com)
 • CEZ DHF 1) Text je možné programovať bezdrôtovo z PC cez prevodník SONTEK USB-DHF alebo COM-DHF.
 • CEZ LAN 2) Text je možné programovať z PC cez LAN v sieti ETHERNET.  Tieto hodiny pre vyšší odber ako 15W neumožňujú použiť napájanie PoE.

1) POZNÁMKA: Prenos DHF nie je možné použiť súčasne na synchronizáciu aj na nahrávanie textov.

2) POZNÁMKA: Pripojenie do siete LAN nie je možné použiť súčasne na synchronizáciu z NTP aj na nahrávanie textov.

TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie: sieť 230V/50Hz cez konektor EURO, adaptérom 5VDC cez DC konektor 5,5/2,1 mm, PoE cez RJ konektor (iba vo variante NTP)
 • Príkon: 15W
 • Optimálna čitateľnosť: 20m
 • Krytie: IP40
 • Pozorovací uhol: 120 st.
 • Rozmery: šírka 405mm, výška: 100mm, hrúbka 65mm
 • Hmotnosť: 1 kg
 • Prevádzková teplota: 0 až +50 °C
 • Montáž: na stenu, na konzolu

Montážne príslušenstvo:

 • Konzola pre montáž bočnú stropnú, prod.č.: 19090000
 • Konzola pre montáž bočnú  prod.č.: 19100000