Ústredňa D201PQ/UPS

Ústredňa D201PQ/UPS

 • D201PQ/UPS - zálohovaná nástenná ústredňa presného času (hlavné hodiny) slúži na riadenie podružných ručičkových a digitálnych hodín v systémoch jednotného času na staniciach, v kanceláriách, školách, hoteloch, letiskách, obchodných centrách, výrobných prevádzkach a pod. Je plne zálohovaná a tak zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

ROZHRANIE C485
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP TEPLOMERA
PODRUŽNÁ LINKA
RELÉ
MODUL LAN
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 10060000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.
ZÁKLADNÉ ČLENENIE TYPOVEJ RADY:

Ústredne typovej rady D201 sa vyrábajú v prevedení:
 • štandardné - STD, s prehrávačom - MP3, zálohované - UPS, pre veľké systémy jednotného času - MAX
 • v prevedení do racku - RQ, a v prevedení na stenu - PQ
 • všetky ústredne sú vybavené vstupom pre prijímač GPS a rozhraním C232 pre pripojenie k PC
 • ústredne vybavené rozhraním 485 umožňujú synchronizáciu z NTP pomocou prevodníka D213

POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110PQ).  


VLASTNOSTI - D201PQ/UPS
 • Nástenná ústredňa s jednou podružnou linkou vhodná pre menšie systémy jednotného času.
 • Aktívne zálohovanie, t.j. počas výpadku riadené podružné analógové hodiny idú. Po vyčerpaní energie z batérie sa ústredňa automaticky vypne. Vnútorný čas ústredne je ale v činnosti a hneď po obnovení napájania sa podružné hodiny v zrýchlenom režime posunú na správny čas.
 • Kovová skrinka v prevedení pre montáž na stenu. Rozmery: 323 x 386 x 70mm.
 • Autonómny chod zabezpečený aj bez vonkajšej synchronizácie. Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí posun času aj počas výpadku napájania (min. 5 dni)
 • Vstup pre prijímač GPS. Predpokladá sa využitie GPS prijímača, ktorý zabezpečí trvalé vysokú presnosť. Vhodný prijímač je D910SQ s magnetickým uchytením alebo D610PQ v tvare hríbu vrátane držiaka.
 • Rozhranie C232 pre pripojenie k počítaču. Použiť možno aj USB virtuálne com prevodníky. 
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485. Toto rozhranie je obojsmerné, t.j. umožňuje ústredni distribuovať čas získaný napr. z GPS do podružných hodín alebo do podriadených ústrední , alebo naopak prevziať presný čas od nadradenej ústredne.
 • Ústredňu je možné rozšíriť o bezdrôtový DHF systém prevodníkom D216.
 • Nástupca D101

MINIMÁLNA  KONFIGURÁCIA - D201PQ/UPS
 • Jedna podružná polarizovaná linka 24VDC, voliteľné minútová alebo sekundová
 • Nástenné prevedenie
 • Sieťový zdroj dimenzovaný pre jednu podružnú linku (35W) 
 • Aktívne zálohovanie 24V/2,2Ah

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D201PQ/UPS

Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

ROZHRANIE C485:

 • NIE – Rozhranie nie je použité, príslušný konektor nie je osadený
 • ÁNO – Rozhranie 485 je použité. Umožňuje synchronizáciu pripojených zariadení (digitálnych hodín, ústrední presného času) podľa času ústredne alebo naopak umožní prevziať čas od nadradeného zariadenia do ústredne.
PODRUŽNÁ LINKA
 • 1X – Minimálne jedna linka je použitá vždy (štadardná výbava).
 • 2X – Počet liniek je zvýšený na dve. Súčasne musí byť použitý aj silnejší zdroj (60W).
 • 3X – Počet liniek je zvýšený na tri. Súčasne musí byť použitý aj silnejší zdroj (60W). 

POZNÁMKA: Každá podružná polarizovaná linka je na napätie 24VDC a má elektronickú prúdovú poistku nastavenú na 0,5A. Voľba režimu sekundová/minutová sa určuje pomocou jumpra na doske linky. 

 RELÉ
 • ŽIADNE – žiadne rele nie je použité
 • RELÉ1 - je použité. Jeden kontakt relé spína na svorky napätie 24VDC napr. pre motorové 24VDC zvončeky. Druhý spínací kontakt RELÉ1 je vyvedený samostatne (označenie RELÉ1 NC).
 VSTUP PODRUŽNEJ LINKY
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup podružnej linky je použitý. Umožňuje synchronizovať ústredňu z ľubovoľnej linky od nadradenej ústredne SONTEK. Tak je umožnené kaskádovité riadenie ústrední bez toho, aby bolo potrebné vybudovať vedenie ku nadradenej ústredni. Stačí sa jednoducho pripojiť na najbližší okruh s podružnou linkou. Podružná linka môže používať minútový režim s protokolom ML01  -aleho ešte výhodnejší je sekundový režim s protokolom SL02 (čas aj dátum sa prenesie každú minútu).

VSTUP TEPLOMERA
 • NIE – Vstup nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Vstup teplomera umožní ústredni pripojenie snímača teploty (napr. D111SQ). Nameranú teplotu je potom možné distribuovať pomocou C485 alebo aj sekundovej polarizovanej linky do podružných digitálnych hodín.

MODUL LAN
 • NIE – Modul nie je použitý, konektor nie je osadený.
 • ÁNO – Modul umožňuje diaľkový dohľad cez sieť LAN. V súčinnosti s programom MonTIME umožňuje jednoduché nastavenie spínania relé formou prehľadnej tabuľky, ale aj všetky ostatné úkony.

TECHNICKÉ PARAMETRE: