Hodiny D203P/058/30/D/R

Hodiny D203P/058/30/D/R

Dvojstranné interiérové kalendárové textové hodiny s výškou znakov 58mm. Ich prednosťou je zobrazenie času, dátumu, teploty, dňa v týždni, týždňa roka, dňa roka a mena v kalendári animačnou formou dynamického textu. Texty je možné nahrávať aj užívateľsky ak sú v potrebnej výbave. Optimálna čitatelnosť do 20 metrov.

FARBA
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
NAHRÁVANIE TEXTOV
VSTUP SENZOR 2
NAPÁJANIE
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 13020000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.

Základné členenie typové rady:


Hodiny typovej rady D203P sa vyrábajú:

        jedno a dvojstranné
        s výškou číslic 58mm, a maticou 30x8 bodov
        s výškou číslic 116mm, a maticou 60x16 bodov


POZNÁMKA: Všeobecne platí pre celú typovú radu, že do vstupu GPS je možné pripojiť aj prijímač DCF (napr. D110).


dôležité:

        Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. Pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí keď ovládačom k niekoľkým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie. Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.


        Hodiny sú vhodné výhradne do interiéru.


VLASTNOSTI - D203P / 058/30:

        Bilaterálne digitálne interiérové ​​hodiny vo formáte HH: MM s výškou číslic 58mm.
        Kovová skrinka doplnená transparentným plexi a farebnými bočnicami. Rozmery: 285 x 100 x 65mm
        Autonómne chod bez vonkajšej synchronizácie, resp. synchronizovaný hranou impulzu podružné linky. Ak je použitá ústredňa presného času SONTEK, tak sa nastaví čas i dátum automaticky
        Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zaistí autonómnu činnosť a posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
        Možnosť pripojiť prijímač GPS pre synchronizáciu času z satelitného systému GPS
        Okrem základnej synchronizácia je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485 alebo vstup pre externý DHF prijímač (bezdrôtový prenos) alebo synchronizáciu cez LAN z NTP servera (vlastné alebo aj verejný z internetu)
        Diaľkové ovládanie na báze infra je nutné, ale nemusí byť ku každým hodinám (ovládač D200 treba objednať samostatne)
        Štandardne je napájanie riešené interným sieťovým zdrojom (konektor Euro), vybrať možno aj externé napájanie adaptérom alebo PoE (iba pre verziu s NTP prídavnou synchronizáciou)
        Možnosť automatického striedania zobrazenie dvoch alebo troch údajov (čas / dátum, čas / teplota, čas / dátum / teplota) s nastaviteľnou dĺžkou zobrazenia 1-9 sekúnd
        Vstup SENZOR 1 je štandardne funkčný pre kontaktný teplomer T1 a voliteľný SENZOR 2 môže byť použitý na kontaktné meranie T2 alebo na meranie teploty pomocou infra vyžarovanie alebo na meranie vlhkosti.
        Stopky vpred, vzad vo formátoch M: SS alebo H: MM ovládané diaľkovým ovládačom, možnosť zobraziť medzičas.
        Reverzný chod (režim "Silvester") - zobrazuje sa čas do polnoci s automatickým zrušením režimu po dosiahnutí polnoci
        Funkcia Alarmu - možnosť naprogramovať 9 časov pre optickú signalizáciu. V nadstavenom čase sa na displeji zobrazí "PIP".
        Možnosť nastavenia jasu v 9-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
        Veľkosťou a prevedením sú určené do pre zasadacie miestnosti, recepcia, kancelárie, ordinácie, štúdia, čakárne ..


MINIMÁLNE KONFIGURÁCIA - D203P / 058/30:

        Dvojstranný LED displej 30x8 bodov - červený
        Vstup podružné linky
        vstup GPS
        Vstup pre kontaktný teplomer T1 (snímač D111 treba objednať samostatne)
        Vstup pre kontaktný teplomer T2 (snímač D111 treba objednať samostatne)
        Napájanie zo siete 230V / 50Hz cez konektor euroMOŽNOSTI Konfigurátor HODÍN - D203P / 058/30:

    Konfigurátor umožňuje modifikáciu minimálnej výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnostiSENZOR 2:


    Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2.
        VSTUP PRE KONTAKTNÉ TEPLOMER T2 - Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty. Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
        VSTUP infrateplomer - Hodiny majú zabudovaný vstup pre meranie teploty na báze snímača infra vyžarovanie. Ide o bezkontaktné merania snímačom v uhle 18 °. Snímač D511 (objednať samostatne) umožňuje nasmerovanie požadovaným smerom.
        VSTUP PRE VLHKOMER - Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411PQ) je nutné objednať samostatne.


PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:


Hodiny je možné synchronizovať aj pomocou sériového prenosu. Prenos je možné realizovať pomocou viacerých prenosových kanálov. Túto skupinu možnosťou synchronizácie sme nazvali "PRÍDAVNÉ SYNCHRONIZÁCIE".

        ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnú synchronizáciou.
        DHF - Vstup pre bezdrôtový DHF prijímač / vysielač D215. Ak je použitá hlavnou synchronizácia, tak sa smer nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu. Ak nie je použitá hlavnou synchronizácia, tak sú hodiny vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime "MASTER" je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime "SLAVE". Tie majú potom čas synchronizovaný podľa "master". Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
        485 - Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Ak je použitá hlavnou synchronizácia napr. GPS, tak sa 485 nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu. Ak nie je použitá hlavnou synchronizácia, tak je 485 vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime "MASTER" je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime "SLAVE". Tie majú potom čas synchronizovaný podľa "master". Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
        NTP + DHF OUT - konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet. Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastné ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do výstupu pre externú DHF vysielač D215, pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.
        NTP + 485 OUT - konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet. Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastné ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do linky 485 v režime výstupu pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.


 NAPÁJANIE:

        230V / 50Hz - interný sieťový zdroj, prívod siete do hodín cez Euro konektor
        5VDC - Niekedy môže byť výhodné napájať hodiny bezpečným napätím 5VDC. Do hodín sa napätie privádza cez DC konektor
        PoE - Napájanie cez LAN z ethernetu, iba ak je použitá prídavná synchronizácia NTP


NAHRÁVANIE TEXTOV:

Hodiny majú možnosť zobraziť text formou animácie. Štandardne je možné zvoliť jeden zo 6-tich textov naprogramovaných vo výrobe. Ide o štandardné uvítací texty v rôznych obmenách ako napr.: "Dobrý deň, vitajte v našej obci. Dnes je PIATOK, 2.3.2018, 61 deň roka, 9.týždeň, meniny má Anežka."

Táto voľba dáva užívateľovi možnosť zadať okrem predvolených aj vlastný text

        ŽIADNE - Hodiny neumožňujú nahranie textov užívateľom. Diaľkovým ovládaním D200 je možné zvoliť jeden zo šiestich prednastavených textov.
        CEZ COM232 - Text je možné programovať z počítača pomocou COM portu (možno použiť aj prevodník USB-Com)
        CEZ DHF 1) - Text je možné programovať bezdrôtovo z PC cez prevodník SONTEK USB-DHF alebo COM-DHF.
        CEZ LAN 2) - Text je možné programovať z PC cez LAN v sieti ETHERNET. Tieto hodiny pre vyšší odber než 15W neumožňujú použiť napájanie PoE.


1) POZNÁMKA: Prenos DHF nemožno použiť súčasne na synchronizáciu aj na nahrávanie textov.

2) POZNÁMKA: Pripojenie do siete LAN nemožno použiť súčasne na synchronizáciu z NTP aj na nahrávanie textov.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie: sieť 230V/50Hz cez konektor EURO, adaptérom 5VDC cez dc konektor 5,5/2,1 mm, PoE cez RJ konektor (iba vo variante NTP)
 • Príkon: 25W
 • Optimálna čitateľnosť: 20m
 • Krytie: IP40
 • Pozorovací uhol: 120 st.
 • Rozmery: šírka 286mm, výška: 102mm, hrúbka 94mm
 • Hmotnosť: 2,5 kg
 • Prevádzková teplota: 0 až +50 °C
 • Montáž: na konzolu

Montážne príslušenstvo:

 • Konzola pre montáž stropnú, prod.č.: 19090000
 • Konzola pre montáž bočnú,  prod.č.: 19100000