D209P/190/64/R

D209P/190/64/R

Jednostranné exteriérové kalendárové textové hodiny s výškou znakov 190mm. Ich prednosťou je zobrazenie času, dátumu, teploty, dňa v týždni, týždňa roka, dňa roka a mena v kalendári animačnou formou dynamického textu. Texty je možné nahrávať aj užívateľsky ak sú v potrebnej výbave.

SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP SENZOR 1
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
NAHRÁVANIE TEXTOV
FARBA
VSTUP SENZOR 2
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 13050000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.

DÔLEŽITÉ:

Majte prosím na pamäti že:
 • Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí ak ovládačom k viacerým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie.  Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.
 • Hodiny sú napájané z externého napájacieho zdroja 7,5VDC (v príslušenstve). Zdroj musí byť umiestnený v suchom prostredí.
POPIS:

Hodiny D209P charakterizujú tieto parametre:
 • Jednostranné nástenné exteriérové digitálne kalendárové hodiny vo formáte matice bodov 8 riadkov x 64 stĺpcov s výškou znakov 190mm. 
 • Ľahká plastová konštrukcia s hliníkovým rámom. Rozmery: 1810 x 370 x 50mm
 • Diaľkové ovládanie na báze infra (ovládač  D200 treba objednať samostatne)
 • Externý napájací zdroj 7,5VDC
 • Zálohovaný RTC obvod zabezpečí posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
 • Široké možnosti synchronizácie času (GPS, RS485, PL, DHF, NTP)
 • Možnosť automatického striedania zobrazenia dvoch alebo troch údajov (čas/dátum, čas/teplota, čas/dátum/teplota T1, čas/teplota T2/teplota T1, čas/vlhkosť/teplota) s nastaviteľnou dĺžkou zobrazenia 1-9 sekúnd
 • Kontaktné aj bezkontaktné (infra) meranie teploty
 • Precízne spracovanie nameraných teplôt (priemerovanie, obmedzenie rýchlej zmeny)
 • Ručné zadanie teplôt T1, T2
 • Meranie a zobrazenie vlhkosti vzduchu
 • Stopky vpred, vzad vo formátoch M:SS.SS alebo H:MM:SS ovládané diaľkovým ovládačom, možnosť zobraziť medzičas. Na objednávku možno doplniť formou atypu ovládanie tlačidlom,vypínačom resp. laserovou bránou
 • Reverzný chod (režim "Silvester") - zobrazuje sa čas do polnoci s automatickým zrušením režimu po dosiahnutí polnoci
 • Možnosť nastavenia jasu v 9-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
 • Veľkosťou a prevedením sú určené do exteriérov, na priečelia budov obecných úradov, obchodov, firiem, do výrobných hál, na vlakové a autobusové stanice, športoviská, kúpaliská a pod.
ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA:

Základná konfigurácia popisuje vlastnosti, ktoré majú hodiny bez použitia konfigurátora.
 • LED displej 8x64, 190mm červený
 • Autonomný chod bez vonkajšej synchronizácie
 • Striedanie troch údajov alebo zobrazenie predvoleného textu
 • Stopky
 • Reverzný chod
 • Nastavenie jasu stupňoch 1-9 alebo A-automaticky
 • Funkcia Alarmu - možnosť naprogramovať 49 časov pre optickú signalizáciu. V nastavenom čase sa na displeji zobrazí "PIP". Ak sa cez konfigurátor doplní siréna, tak je súčasne aktivovaná aj akustická signalizácia.
 • Snímač pre diaľkové ovládanie (vysielač D200 nie je v základnej výbave, musí sa objednať samostatne)


MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN:

V tejto časti je popis možností voľby užívateľskej konfigurácie. Pri niektorých kombináciach sa môže zobraziť text "Táto kombinácia nie je dostupná". Znamená to, že nie je technicky možná a je potrebné upraviť voľby tak, aby sa text nezobrazil.

FARBA:


Na zobrazenie hodiny používajú monochromatické LED. Štandardne sa používajú LED červenej farby, lebo sú výrazné, nesplývajú s okolím a údaje sú dobre čitateľné. V tejto voľby si môžete zvoliť farbu podľa vašej požiadavky.
 • ČERVENÁ – Červená farba LED. Základné prevedenie pre displej.
 • ZELENÁ – LED displeja sú zelenej farby.
 • ŽLTÁ – LED displeja sú žltej farby.
 • MODRÁ – LED displeja sú modrej farby.
 • BIELA – LED displeja sú bielej farby.
 • ATYP – LED displeja použité po dohode so zákazníkom

SYNCHRONIZÁCIA:


Všetky hodiny a ústredne SONTEK umožňujú autonómnu prevádzku. Aby ale hodiny vždy zobrazovali presný čas je nutné ho synchronizovať. Na to môžete použiť niektorú z možností  v tejto časti  konfigurátora "SYNCHRONIZÁCIA" alebo aj časti "PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA".
 • ŽIADNA - Hodiny fungujú v autonómnom režime aj bez synchronizácie ale s presnosťou bežných hodín
 • PODRUŽNÁ LINKA – vstup podružnej linky (sekundová alebo minútová, pre bipolárne impulzy 12-60VDC). Po pripojení k podružnej linke ústredne SONTEK sa do hodín prenesie správny čas aj dátum. Okrem toho sa na nábežnú hranu impulzu linky zarovná čas na celú minútu resp. sekundu (len ak linka nedobieha).
 • VSTUP PRIJÍMAČA GPS – Hodiny disponujú konektorom na pripojenie externého prijímača GPS. Voľba umožňuje umiestniť prijímač mimo priestoru umiestnenia hodín a tým riešiť problém so signálom GPS. V takomto prípade sa prijímač GPS s konektorom miniDIN objednáva samostne (D910SQ alebo D610PQ). V prípade potreby predĺženia prívodu je možné objednať predlžovací kábel s dĺžkou 5 resp. 10m.
 • PRIJÍMAČ GPS VSTAVANÝ – Hodiny majú zabudovaný prijímač GPS. Možnosť vhodná najmä pre umiestnenie v exteriéroch, kde nie je problém s príjmom signálu GPS.

 VSTUP SENZOR 1:


Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 1.
 • ŽIADNY– Hodiny neumožňujú meranie teploty T1
 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T1 – Hodiny majú na svorkovnicu vyvedený vstup pre kontaktný snímač teploty. Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne

VSTUP SENZOR 2:


Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2.
 •  ŽIADNY – Hodiny neumožňujú meranie teploty T2 ani vlhkosti
 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T2 – Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty.  Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
 • INFRATEPLOMER VSTAVANÝ – Hodiny majú zabudované meranie teploty na báze snímača infra vyžarovania. Ide o bezkontaktné meranie snímačom v uhle 18°.  Snímač je zabudovaný priamo v hodinách ale umožňuje nasmerovanie požadovaným smerom. Najčastejšie použitie je na orientačné meranie teploty vody v bazéne.
 • VSTUP PRE VLHKOMER Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411SQ) je potrebné objednať samostatne.    

 

PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:


Hodiny je možné synchronizovať aj pomocou sériového prenosu. Prenos je možné realizovať pomocou viacerých prenosových kanálov. Túto skupinu možností synchronizácie sme nazvali "PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA".
 •  ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnou synchronizáciou
 • 485 – Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Ak je použitá hlavná synchronizácia napr. GPS, tak sa 485 nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak je 485 vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • DHF VSTAVANÝ 1) – Sériový bezdrôtový prenos dát.  Ak je použitá hlavná synchronizácia, tak sa smer nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak sú hodiny vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • NTP 2)  – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti etehernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. 

VOLITEĽNÁ VÝBAVA:


V tejto časti je možné doplniť do konfigurácie prídavné zariadenia.
 • BEZ SIRÉNY – Hodiny nedisponujú piezosirénou.
 • SO SIRÉNOU – Súčasťou hodín je siréna so stálym tónom. Hodiny je možné naprogramovať na spustenie sirény v 49-tich  naprogramovaných časoch. Používa sa na oznamovanie prestávok.

NAHRÁVANIE TEXTOV:


Hodiny majú možnosť zobraziť text formou animácie. Štandardne je možné zvoliť jeden zo 6-tich textov naprogramovaných vo výrobe. Ide o štandardné uvítacie texty v rôznych obmenách ako napr.: "Dobrý deň, vitajte v našej obci. Dnes je PIATOK, 2.3.2018, 61 deň roka, 9.týždeň, meniny má ANEŽKA. "
Táto voľba dáva užívateľovi možnosť zadať okrem predvolených aj vlastný text.

 • ŽIADNE – Hodiny neumožňujú nahratie textov užívateľom. Diaľkovým ovládaním D200 je možné zvoliť jeden z šiestich prednastavených textov.
 • CEZ COM232 – Text je možné programovať z počítača pomocou COM portu (možno použiť aj prevodník USB-Com)
 • CEZ DHF 1) Text je možné programovať bezdrôtovo z PC cez prevodník SONTEK USB-DHF alebo COM-DHF.
 • CEZ LAN 2) Text je možné programovať z PC cez LAN v sieti ETHERNET.  Tieto hodiny pre vyšší odber ako 15W neumožňujú použiť napájanie PoE.

1) POZNÁMKA: Prenos DHF nie je možné použiť súčasne na synchronizáciu aj na nahrávanie textov.

2) POZNÁMKA: Pripojenie do siete LAN nie je možné použiť súčasne na synchronizáciu z NTP aj na nahrávanie textov.

TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie: 7,5VDC konektorom XLR, k hodinám sa dodáva sieťový adaptér
 • Spotreba: 20W
 • Optimálna čitateľnosť: 40m
 • Krytie: IP54
 • Pozorovací uhol: 120 st.
 • Rozmery: šírka 1810mm, výška: 370mm, hrúbka 50mm
 • Hmotnosť: 6 kg
 • Prevádzková teplota: -20 až +70 °C
 • Montáž: na stenu pomocou štyroch hliníkových uholníkov