Hodiny D207P/R

Hodiny D207P/R

Jednostranné špičkové štúdiové interiérové digitálne hodiny so sekundovým kruhom a zobrazením vo formáte HH:MM:SS s výškou číslic 57/38mm. Hodiny sú autonómne alebo synchronizované. Majú tiež možnosť merania teploty a vlhkosti.

FARBA
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA
VSTUP SENZOR 2
NAPÁJANIE
Na dopyt
Cena na vyžiadanie
Produktové číslo 11210000
Požiadajte o cenovú ponuku jednoducho pomocou zeleného tlačidla "Vyžiadať cenu". Funguje obdobne ako nákupný košík, ale výsledkom nie je objednávka, ale Žiadosť o cenovú ponuku.

ZÁKLADNÉ ČLENENIE

Hodiny D207 sa vyrábajú:
 • jednostranné so sekundovým kruhom
 • šesťmiestnym (HH:MM:SS) displejom
 • s výškou číslic 57 pre hodiny a minúty a 38 mm pre sekundy,
 • so vstupom podružnej linky, prijímača GPS 

DÔLEŽITÉ:

 • Na inštaláciu hodín je nutné použiť diaľkový ovládač D200. Následne je ovládač potrebný len ojedinele napr. pri nastavovaní hodín bez synchronizácie. Preto stačí ak ovládačom k viacerým hodinám disponuje servisné oddelenie organizácie.  Ovládač preto nie je v príslušenstve hodín a objednáva sa samostatne (D200) v počte aký je potrebný.
 • Hodiny sú vhodné výhradne do interiéru.
VLASTNOSTI - D207
 • Jednostranné digitálne interiérové hodiny so sekundovým kruhom a vo formáte HH:MM:ss s výškou číslic 57mm (hodniny a minúty) a 38mm pre sekundy.
 • Kovová skrinka doplnená transparentným plexi . Rozmery: 325 x 325 x 60mm
 • Autonómny chod bez vonkajšej synchronizácie, resp. synchronizovaný hranou impulzu podružnej linky. Ak je použitá ústredňa presného času SONTEK, tak sa nastaví čas aj dátum automaticky
 • Možnosť pripojiť prijímač GPS na synchronizáciu času z družicového systému GPS
 • Okrem základnej synchronizácie je možné doplniť prídavnú synchronizáciu z linky 485 alebo vstup pre externý DHF prijímač (bezdrôtový prenos)
 • Prídavná synchronizácia cez LAN z NTP servera (vlastný alebo aj verejný z internetu) s napájaním PoE umožňuje jednoduché pripojenie len pomocou FTP kábla.
 • Zálohovaný RTC (Real Time Clock) obvod zabezpečí autonómnu prevádzku a posun času aj počas výpadku napájania (min. 3 dni)
 • Diaľkové ovládanie na báze infra je nutné, ale nemusí byť ku každým hodinám (ovládač  D200 treba objednať samostatne)
 • Napájanie je riešené interným sieťovým zdrojom (konektor Euro) alebo napájanie po sieti Ethernet PoE
 • Možnosť automatického striedania zobrazenia dvoch alebo troch údajov (čas/dátum, čas/teplota, čas/dátum/teplota) s pevnou dĺžkou zobrazenia
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 je štandardom (snímač teploty D111SQ je potrebné objednať samostatne)
 • Možnosť nastavenia jasu v 8-tich stupňoch alebo automaticky podľa okolitého svetla
 • Veľkosťou a prevedením sú určené pre rozhlasové a televízne štúdia ale aj, recepcie, kancelárie...
 • Ide o nástupcu hodín D117

KONFIGURÁCIA - D207
 • Jednostranný LED displej 4x57mm + 2x38mm + sekundový kruh - červený
 • Vstup podružnej linky
 • Vstup GPS
 • Vstup pre kontaktný teplomer T1 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Vstup pre kontaktný teplomer T2 (snímač D111SQ/RJ treba objednať samostatne)
 • Napájanie zo siete 230V/50Hz cez konektor euro 

MOŽNOSTI KONFIGURÁTORA HODÍN - D207

Konfigurátor umožňuje modifikáciu výbavy podľa požiadaviek zákazníka. V tejto kapitole je popis všetkých možnosti 

FARBA:

 • ČERVENÁ – Červená farba LED. Základné prevedenie pre displej.
 • ZELENÁ – LED displeje sú zelenej farby.
 • ŽLTÁ - LED displeje sú žltej farby.
 • MODRÁ - LED displeje sú modrej farby.
SENZOR 2:

Hodiny majú dva vstupy pre meranie (teploty a vlhkosti) pomocou prídavných snímačov. V tejto časti volíme možnosti využitia vstupu senzora 2.
 • VSTUP PRE KONTAKTNÝ TEPLOMER T2 – Vstup umožňuje pripojenie snímača teploty.  Snímač (D111SQ, D211SQ) je potrebné objednať samostatne.
 • VSTUP INFRATEPLOMER – Hodiny majú zabudovaný vstup pre meranie teploty na báze snímača infra vyžarovania. Ide o bezkontaktné meranie snímačom v uhle 18°.  Snímač D511 (objednať samostatne) umožňuje nasmerovanie požadovaným smerom.
 • VSTUP PRE VLHKOMER Vstup umožňuje pripojenie snímača vlhkosti. Snímač (D411PQ) je potrebné objednať samostatne.    
PRÍDAVNÁ SYNCHRONIZÁCIA:
 • ŽIADNA - Hodiny nedisponujú prídavnou synchronizáciou.
 • DHF - Vstup pre bezdrôtový DHF prijímač/vysielač D215. Ak je použitá hlavná synchronizácia, tak sa smer nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak sú hodiny vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • 485 – Sériový prenos dát medzi zariadeniami po dvojvodičovom vedení. Ak je použitá hlavná synchronizácia napr. GPS, tak sa 485 nastaví na vysielanie (MASTER) časového protokolu.  Ak nie je použitá hlavná synchronizácia, tak je 485 vo vstupnom režime (SLAVE) pripravené na príjem. Zariadenie v režime „MASTER“ je možné prepojiť na niekoľko zariadení v režime „SLAVE“. Tie majú potom čas synchronizovaný podľa „MASTRA“. Protokol umožňuje prenášať aj údaj o teplote.
 • NTP+DHF OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do výstupu pre externý DHF vysielač, pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.
 • NTP+485 OUT – konektor pre synchronizáciu z NTP servera v sieti ethernet.  Po pripojení do siete je možné cez webové rozhranie nastaviť adresy dvoch serverov. Hodiny sa následne budú synchronizovať z uvedených serverov. NTP server môžete mať vlastný ale aj využiť niektorý zo serverov na internete. Čas získaný z NTP sa súčasne vysiela do linky 485 v režime výstupu pre ostatné zariadenia v systéme jednotného času.  

 NAPÁJANIE:

 • 230V/50Hz – interný sieťový zdroj, prívod siete do hodín cez Euro konektor
 • 12VDC – Niekedy môže byť výhodné napájať hodiny bezpečným napätím 12VDC. Do hodín sa napätie privádza cez DC konektor
 • PoE - Napájanie cez LAN z ethernetu, len ak je použitá prídavná synchronizácia NTP


TECHNICKÉ PARAMETRE:
 • Napájanie štandardne: sieť 230V/50Hz cez konektor EURO
 • Napájanie voliteľné: adaptérom 12VDC cez dc konektor 5,5/2,1 mm, cez PoE konektorom RJ LAN
 • Príkon: 15W
 • Vstupy: podružná linka PL24V, GPS prijímač D910 (konektor1  RJ12 6P6C), infrateplomer, vlhkomer, teplomer 2,  (konektor2 RJ12 6P6C), teplomer 1, DHF prijímač/vysielač (konektor3 RJ12 6P6C)
 • Optimálna čitateľnosť: 20m
 • Krytie: IP40
 • Pozorovací uhol: 120°
 • Rozmery: šírka 325mm, výška: 325mm, hrúbka 60mm
 • Hmotnosť netto: 2,3 kg (aktualizované 3.5.2023)
 • Prevádzková teplota: 0 až +40 °C
 • Montáž: na stenu (rozteč upevňovacích otvorov 160 mm), na konzolu s možnosťou naklonenia